Annons

Skånes Universitetssjukhus - Malmö

Kontakt: 

Kontakt
Hjälp vid sjukdom
 

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Tel: 1177
1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon dit du kan ringa dygnet runt. Du får då en bedömning av en sjuksköterska innan du uppsöker vården. På www.1177.se kan du själv söka information om symptom, sjukdomar och behandling.

Akut sjuk - ring 112
Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112 eller uppsöka närmaste sjukhus.

Så här når du Skånes universitetssjukhus i Malmö

Telefon
Växel: 040-33 10 00
Sjukhusets mottagningar kan alltid nås via växeln.

Besöksadress
Södra Förstadsgatan 101

Postadress
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Epost & webbadress
sus@skane.se
www.skane.se/sus

Akuten
Ingång 38
Tel: 040-33 10 00 (växel)
För rådgivning hänvisas dygnet runt till Sjukvårdsrådgivningen, telefon: 1177

Barnakuten
Södra området, Cronquists gata
Ingång 112
Tel: 040-33 76 00
Telefonrådgivning dygnet runt

Psykiatriakuten
Ingång 56
Tel: 040-33 80 00

Kvinnokliniken
Ingång 74
Förlossningsavdelningen:
Tel: 040-33 21 72 eller 040-33 21 76.
Gynakuten, tidsbokning:
Tel: 040-33 21 00

Alla verksamheter A-Ö
Här hittar du en lista över kliniker, mottagningar och annan verksamhet på Skånes universitetssjukhus i Malmö
Du når alla via växeln, tel 040-33 10 00

Mina Vårdkontakter
Genom webbtjänsten Mina Vårdkontakter kan du nå mottagningar, och t ex avboka och omboka tider, förnya recept och i vissa fall ställa frågor. Här hittar du mer information om Mina Vårdkontakter

Patientupplysning
Frågor om besökstider och på vilken avdelning en patient vårdas.
Tel: 040-33 11 80

Patientforum
Frågor om hälso- och sjukvård
Ingång 72
040-33 80 30
patientforum.umas@skane.se

Blodcentralen
Ingång 94 G
Tel: 0200-87 11 22 (information)
Tel: 020-390 390 (anmälan nya blodgivare, dygnet runt)
 

Skånes Universitetssjukhus
Operationer
Konsultationer
Behandlingar
Eftervård
0
Inga röster än

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset i Lund går från och med den 1 januari 2010 samman till Skånes universitetssjukhus. Under uppbyggnaden av en ny gemensam webbplats ligger de båda universitetssjukhusens gamla webbplatser kvar.

UMAS bli SUS


Fakta om Skånes universitetssjukhus
Skånes universitetssjukhus är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skåne.

Våra tre hörnstenar är avancerad sjukvård, utbildning och framstående forskning.

Vår utbildning och forskning kommer framtida patienter till godo och har hela världen som arbetsfält, samtidigt som den också har stor betydelse för samhällsutveckling och näringsliv.

1,7 miljoner personer i hela södra Sverige kan dra direkt nytta av vår högspecialiserade vård.

Skånes universitetssjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Varje dag kommer 400 personer till våra två akutmottagningar. Vi erbjuder kompetent akut- och traumasjukvård framförallt till våra medborgare inom Region Skåne.

Medarbetarnas dagliga engagemang, ansvarskänsla och kompetens är grunden för Skånes universitetssjukhus. Våra drygt 12 500 medarbetare har tillsammans över 100 olika kompetenser. De största yrkesgrupperna är sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.
 

field_vote: 
0
Inga röster än
E-post: 
sus@skane.se
Logga: 
Huvudbild: 
Adress: 
Malmö
Sverige
Annons
Annons

POF-feedback