Annons

Fettsugning - hur går det till? Olika metoder

Allmänt om fettsugning

Det finns idag flera olika fettsugningstekniker som alla går ut på att suga ut fett ur utvalda områden på kroppen. 
De lämnar efter sig 2-5mm stora ärr där instrumenten förts in. En fettsugning tar mellan 30 minuter och flera timmar, beroende på tekniken och hur omfattande ingreppet är. Beroende på omfattningen, behandlas man i lokalbedövning eller narkos. Patientens egna önskemål kan också vägas in.

Fettsugning är inget alternativ till bantning och är inte avsett i första hand för viktnedgång, och man ska inte heller räkna med att den tar bort celluliter. Den ideala kandidaten har en normal vikt, men problem med lokaliserade fettdepåer, t ex ridbyxlår, höfter eller mage, och ganska elastisk hud. Tyvärr är det ju så att huden åldras och tappar med åren en del av sin elasticitet, som behövs för att dra ihop sig fint då fettet under den försvinner. Tekniker som BodyTite (se nedan) säger sig hjälpa till även på den fronten.

Gemensamt för teknikerna är att fettcellerna försvinner permanent. Efter barndomen nybildas inga fettceller i kroppen. Däremot kan befintliga fettceller öka eller minska i omfång. Detta innebär att resultatet är permanent, om patienten inte går upp i vikt. Om patienten gör det, hamnar fettet i de fettceller som finns kvar på kroppen. 
Idag injiceras vid samtliga kirurgiska fettsugningstekniker först en koksalt-lösning blandad med bedövningsmedel och adrenalin i området som ska fettsugas, för att minska smärta och blodförlust, samt göra det lättare att suga bort fettet jämnare och mer exakt.

Efter en fettsugning, ska patienten bära kompressionsplagg, t e x en speciell "cykelbyxa", stödstrumpor eller gördel, som minskar svullnaden genom att underlätta för kroppen att forsla bort resterna efter fettsugningen och hjälper huden att anpassa sig till den nya kroppskonturen. Dessa används först dygnet runt i några veckor, därefter ytterligare en tid under dagen.

Beroende på fettsugningens omfattning och patientens typ av arbete kan man behöva vara ledig från en dag till ett par veckor, vanligast är en knapp vecka. Man kan ofta lämna kliniken samma dag som fettsugningen gjorts.  Generellt är det bra att man rör lite på sig, för att befrämja cirkulationen, men man kan behöva vänta någon månad för att kunna återuppta motion och krävande aktiviteter.

Under läkningen kan man förvänta sig att vävnaderna först blir lite hårda för att senare mjukna igen. Risker att ta ställning till är är bl a känselnedsättning, pigmentförändringar och ojämnt resultat. Många kliniker rekommenderar några Endermologi/LPG-behandlingar efter fettsugning, för att befrämja cirkulationen och få ett så jämnt resultat som möjligt.

Det kan ta upp till ett halvår innan alla blåmärken är borta, all svullnad lagt sig och man ser slutresultatet.

 

Traditionell fettsugning - tumescenttekniken

Detta är inte den numera föråldrade tekniken där man sög bort "torrt" fett. Idag injiceras först den ovan beskrivna koksalt-lösningen. 
Sen sugs fettet ut med en lång kanyl, som "dammsuger" området.

Tar vanligen 1-3 timmar.

Våttekniken och supervåttekniken är varianter på traditionell fettsugning, men innebär att mindre vätska sprutas in.

 

SmartLipo - även kallat laserlipolys eller laserfettsugning - fettsugning med laserteknik

Utförs vanligen i lokalbedövning och tar 30 - 60 minuter.

Är främst avsedd för mindre områden som kräver hög precision, som hakor och knän. Tekniken lämpar sig bäst för områden som håller sig runt 4-600 ml fett. SmartLipo sägs ge mindre blåmärken, snabbare återhämtning och jämnare hudyta jämfört med traditionell fettsugning.

Kanylen innehåller här ett instrument som smälter fettcellerna med laserljus. Värmen som alstras precis invid underhuden, orsakar en "kontrollerad skada" som stimulerar nybildning av kollagentrådar (kroppens sätt att läka skadan) och därmed stramar åt huden. Dessutom gör värmen att små skadade blodkärl sluts, då blodet koagulerar. Denna teknik sägs kunna ge viss effekt även på celluliter.

Tekniken kan användas i kombination med traditionell fettsugning för att dra fördel av bådas egenskaper.

 

Body Tite - fettsugning med radiovågsteknik

Använder radiovågor för att göra fettet lättare att suga upp, och samtidigt strama åt hudkostymen. Kanylen som förs in för sugandet är försedd med en radiovågssändande elektrod, som står i förbindelse med en "mötande" elektrodplatta ovanpå huden. Energin alstrar värme som smälter fettcellerna, som sugs ut genom kanylen. Det avancerade instrumentet tillåter en exakt temperaturmätning på hudytan.

Behandlingen sägs stimulera kollagenproduktionen i huden, och därmed strama åt hudkostymen. Den ska möjliggöra mer omfattande fettsugning än den traditionella metoden och framför allt mer än SmartLipo/laserfettsugning. BodyTite-tekniken försluter, precis som SmartLipo, mindre, skadade blodkärl under behandlingen.

Brukar ta 1-3 timmar och bedövning/sövning diskuteras med kirurgen.

 

Fettsugning med ultraljud

Utförs med en speciell kanyl som producerar ultraljudsenergi som i sin tur spränger fettcellernas membran, vilket gör fettet flytande och lättare att suga ut. Tekniken är ny (i skrivande stund 2011) och viss risk för brännskador föreligger.

 

Body Jet / WAL - vattenassisterad fettsugning (och ev fettransplantation)

Detta är det senaste inom fettsugning (2011) och den teknik som bäst lämpar sig för en ev samtidig fettransplantation (dvs om man vill använda det utsugna fettet för att t ex förstora brösten). Tekniken innebär att kanylen/"sugröret" ömsom sprutar in en koksaltlösning med bedövning, med ett tillräckligt tryck för att lossa fettcellerna, som ändå är förhållandevis skonsamt mot nerver och kärl, och ömsom suger ut både det upplösta fettet och den insprutade vätskan, vilket ger kirurgen en god överblick över arbetet och resultatet. Andelen intakta fettceller och stamceller är ganska hög och kan avskiljas för injektion i brösten. 

Man söver oftast patienten om man ska transplantera fettet, då lokalbedövningsvätskan är toxisk för fettcellerna och ju mindre sådan som behöver användas, desto bättre klarar sig fettet. Metodens relativa skonsamhet gör att patienten ofta kan jobba efter bara några dagar.

 

- Fettransplantation

Önskar man använda det utsugna fettet för t ex bröstförstoring, bör man vara medveten om ett par saker. Man ökar volym och fyllnadsgrad, men formen påverkas inte nämnvärt; man kan alltså inte som med implantat åstadkomma ett lyft. Man kan heller inte uppnå särskilt stora volymökningar.

Däremot kan man upprepa operationen, om det finns fett kvar att ta av. Olika kliniker vill ha olika lång väntetid emellan, men 3 - 6 månader är vanligt. Det blir ofta lite dyrare än en traditionell bröstförstoring med implantat, särskilt om man vill ha en senare påfyllning, men är ett alternativ för den som inte vill ha främmande material i kroppen eller ser det som en "bonus" om fettsugningen ändå är huvudsaken. Även den som planerar en framtida förstoring med implantat kan ha nytta av att ha lite extra vävnad i brösten för att minska risken för rippling och synliga kanter.

Ett ganska vanligt scenario är att man kan injicera ca 250 cc per bröst och operation, och sen räknar man med att hälften, kanske något mer, överlever och blir kvar i brösten. En förstoring på ca 125 - 150 cc, eller motsvarande ca en kupstorlek, är alltså realistisk.

De exakta siffrorna beror dock till stor del på individen; hur mycket användbart fett fick kirurgen ut, hur mycket befintlig vävnad kan det fördelas i och hur god syresättning har individen i vävnaderna - osv.

 

Fettet injiceras med spruta i små kanaler i den befintliga vävnaden. Det tar ca 48 timmar för det nya fettet att genomväxas av kärl och under de första dagarna bör brösten hållas varma och inte utsättas för tryck. BH får  inte användas de första två veckorna, möjligen en mjuk topp, typ linne med bh-del, efter några dagar; kirurgen avgör. 

Efter sex veckor, när även svullnaden efter operationen gått ner,  räknar man med att man kan avgöra hur stor andel av det transplanterade fettet som blivit kvar.

 

Cavilipo

Är ingen fettsugningsmetod i egentlig mening, då den inte innebär vare sig injektion, hål på huden eller smärta/sjukskrivning.

Metoden har prövats internationellt, men introducerades i Sverige sensommaren 2010.

Med ett munstycke som förs över huden skickas ultraljudvågor ner i fettlagret, och orsakar små vakuumbubblor i fettcellerna, som vibrerar tills fettcellernas membran sprängs och fettcellerna är därmed förstörda. Molekylerna i fettcellerna är då uppdelade och tas lättare omhand av kroppens egna utrensningssystem via lymfbanorna. Önskas effekt på celluliter, används ett munstycke för ytligare behandling.

Upp till 1,2 kg fettförlust har uppmätts per behandling à 20 minuter, och inga biverkningar har ännu rapporterats. Man bör dock räkna med något mindre, speciellt om man inte har så mycket fett i området. 
För bästa resultat bör man dricka mycket vatten och underlätta cirkulation, utrensning och förbränning av ev rester som ännu kan innehålla energi genom massage och motion direkt efter behandlingen.

Behandlingen kan upprepas veckovis tills önskat resultat uppnåtts, och kostnaden är lite högre än för behandling med LPG/Endermologi, men bör snarare jämföras med fettsugning, och då är metoden betydligt billigare.

Annons
Annons
Annons