Annons
1 post / 0 new
#1 2023, August 11 - 13:34
StudentLouise
StudentLouise's picture
Offline
Last seen: 9 months 1 week ago
Novis
Joined: 2023-08-11 13:29

Studie: Skönhetsoperationer och sexualitet

Har du genomgått en skönhetsoperation?
Då söker vi dig!

Vi söker dig som har gjort någon typ av skönhetsoperation och som har eller inte har ett sexuellt intresse eller aktivitet.

Vi är två psykologstudenter från Lunds universitet som söker intervjudeltagare till vår examensuppsats. Uppsatsen ingår i ett forskningsprojekt som undersöker relationen mellan hälsa och sexuell tillfredsställelse, samt faktorer såsom självmedkänsla, kroppsmedvetenhet, estetiska och sexuella ideal.

Med vår uppsats vill vi undersöka sexuell tillfredsställelse hos personer som har genomgått en eller flera skönhetsoperationer.

För att delta i studien behöver du vara minst 18 år samt genomgått minst en skönhetsoperation. Intervjun tar ca 1-1,5 h och sker antingen på valfri plats inom Skåne eller digitalt via Zoom. Deltagare i studien kommer att anonymiseras.

För intresseanmälan maila: [email protected] (Linn Wengholt, psykologstudent) [email protected] (Louise Alvers, psykologstudent)

Du kan även kontakta oss på ovan mailadresser om du har frågor eller vill veta mer om studien.
Handledare och ansvarig forskare för studien är Ingela Steij Stålbrand, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. [email protected]

Annons